Inbjudan Lokal skolstyrelse 21 nov

DEROMESKOLANS LOKALA SKOLSTYRELSE

MÖTE I DEROMESKOLANS MATSAL

Onsdag 21 november 2018 KL 18.00-19.30

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Är du klassförälder? Då ansvarar du och dina medklassföräldrar för att minst två föräldrar från ditt barns klass kommer på mötet.

Dagordning

 1. Val av mötesordförande, sekreterare, justerare
 2. Föregående protokoll – ligger på Deromeskolans hemsida
 3. Rektorn informerar
 4. Skolan informerar
 5. Information från råden
  1. Miljö- och matråd
  2. Elev- och kompisråd
 6. Fritids informerar
 7. Föräldraföreningen informerar
 8. Föranmälda frågor
 1. Rekrytering av nya rektor?
 2. Arbetet med förbättringar på skolgården?
 3. Plan för nya parkeringsplatser och skyltning på skolans område?
 4. Övriga frågor

9. Övrigt

Maila Jeppe, jeppe.borjeson@gmail.com, om du har frågor/funderingar/åsikter som du vill vi ska lyfta på mötet.

Möten läsåret 2018/19: 19 september, 21 november, 6 februari, 8 maj.

SYFTET MED DEN LOKALA SKOLSTYRELSE ÄR ATT GE VÅRDNADSHAVARE ETT ÖKAT INFLYTANDE OCH ANSVARSTAGANDE SAMT ATT GE VÅRDNADSHAVARE EN MÖJLIGHET ATT TILLSAMMANS MED SKOLLEDNING OCH PERSONAL UTVECKLA VERKSAMHETEN.

Annonser
Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Uteblivna bloggar

Hej föräldrar!

Som några av er troligtvis sett kommer man inte längre in på våra klassbloggar. Vi har råkat ut för att företaget som administrerar de sidor där våra klassbloggar legat har bestämt sig för att avveckla den delen av sin verksamhet. Kommunikationen kring detta har inte fungerat 100-procentigt.

Eftersom Unikum ändå är tänkt att ersätta tidigare kommunikationssystem vid årsskiftet tittar vi just nu på hur vi ska lösa det hela under de 3 månader som återstår. Återkommer när vi kommit till beslut.

MVH

Robert Hambre, rektor

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

 

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Skolstart läsåret 2018-2019

Efter en vecka med förberedelser för oss i personalen är vi nu riktigt förväntansfulla för att ta emot barnen på måndag morgon den 20 augusti. Skoldagen börjar 8.20 och slutar 13.30 för alla utom F-klass som första dagen har en kortare dag än vanligt. De går denna dag till 10.30.

Till skillnad mot många andra skolor i Sverige så har rekryteringarna till Deromeskolan inför detta läsår varit mycket lyckade. Vi ligger på en mycket hög andel behörig personal vilket är glädjande bland alla larmrapporter om skolans värld. Det enda lilla smolket i bägaren är att årskurs 2’s nya lärare Amanda Nordström inte kommer loss från sitt gamla arbete förrän den 25 september. Under den första månaden kommer dock Ingvor Krantz som känner klassen väl sedan vårterminen att vikariera för Amanda vilket känns som en mycket bra lösning.

Jag passar på att flagga redan nu för att vi kommer att ha föräldramöte den 10 september klockan 18.00. Mer info om detta kommer.

Flaggar också för det första mötet med lokala skolstyrelsen som kommer att gå av stapeln den 19 september klockan 18.00. Mer info om denna grupps arbete kommer ni att få på föräldramötet.

Ser fram emot det nya läsåret och hoppas på ett gott samarbete mellan er vårdnadshavare och oss på skolan.

Allt gott

Robert Hambre, rektor

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Personalgrupp komplett

Jag har nu gjort den sista rekryteringen inför nästa läsår. Ersättare för Jenny Hedén i årskurs 2 blir Amanda Nordström som under den senaste tiden jobbat på Frillesåsskolan. Vi hälsar Amanda varmt välkommen till Deromeskolan!

Nästa års personalgrupp kommer därmed se ut så här:

F-klass – Camilla Larsson, Kristina Pettersson

Åk 1 – Linda Johansson, Lotta Skoglund

Åk 2 – Amanda Nordström, Per-Erik Karlsson

Åk 3 – Carina Svensson, Per-Erik Karlsson

Flex – Kaliopi Danvik, Ida Johansson

Fritids – Linda Wallin, Margareta Mac, Peter Helling, Stefan Svensson

Spec lärare – Lise-Lotte Johansson

Spec pedagog – Trine Ringström

Jag är glad och nöjd över att kunna gå på sommarledighet med vetskapen om att jag har detta gäng med mig i höst.

Önskar er alla en skön sommar!

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Uppdatering kring personal HT18

Hej Föräldrar!

Som jag tidigare skrivit blir det några förändringar i personalstyrkan på Deromeskolan till hösten. Ingela och Bessi lämnar sina tjänster och det är nu klart med ersättare för de båda.

I årskurs 3, tillsammans med Pelle, kommer vi till hösten att ha Carina Svensson som lärare. Carina har fram till nu arbetat på Lindberg skola och har lång erfarenhet av lärarjobbet.

I årskurs ett kommer Linda J få sällskap av Charlotta Skoglund som kommer från en skola i Marks kommun. Hon har dock innan detta jobbat tillsammans med Linda på Bräckaskolan i Fjärås. De är alltså redan ett samspelt team sedan tidigare vilket känns väldigt positivt.

Tyvärr har jag fått in ytterligare en uppsägning. Jenny Hedén kommer att lämna Deromeskolan för en ny tjänst närmare hemmet. Jag har påbörjat rekryteringen av denna tjänst och återkommer så snart det är färdigt.

Passar på att önska er en skön sista skolvecka. Hoppas att vi ses på skolavslutningen fredagen den 15/6 klockan 10.00.

Hälsningar

Robert

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Förändringar inför 18-19

Hej förälder!

Vi är inne i en period där det händer mycket i skolans värld. Elever avslutar sina årskurser, och i treornas fall sin tid i lågstadiet och förbereder sig därmed för att lämna Deromeskolan.

Som vanligt sker det också förändringar bland personalen inför kommande läsår och vi är nu mitt uppe i processen med att rekrytera ersättare för de som tar sig an nya utmaningar i livet.

Ingela Wedin som till största delen undervisat årskurs 3 under detta läsår har erbjudits och accepterat en tjänst på Hagaskolan i Varberg. Rekryteringen av hennes ersättare är inte färdig men denne kommer att gå in i nästa års etta.

Besiana Mavraj som har undervisat årskurs 2 detta år flyttar till Trelleborg och blir därmed tvungen att släppa sin klass. Även i hennes fall pågår rekryteringsprocessen och det är därmed ännu inte fastställt vem som tillsammans med Pelle tar ansvaret för klassen.

Marina Lomanders nuvarande tjänst ersätts på grund av skollagens krav på behörighet av Margareta Mac, som senast jobbat på Ringvägens förskola i Veddige, men som har tidigare erfarenhet från, och behörighet för, fritidshem. I nuläget ser det tyvärr ut som att Marina inte kommer att vara kvar på Deromeskolan till hösten.

Linda Johansson jobbar kvar på Deromeskolan men släpper nuvarande ettor för att ta hand om de nya ettorna.

Som vanligt skapar förändringar både oro och sorg både bland elever, föräldrar och oss i personalen. Jag är dock övertygad om att vi även nästa läsår kommer att ha en personalgrupp som arbetar målvedvetet för att behålla och förbättra den trygghet och den goda lärandemiljö som vi på Deromeskolan värnar om.

Jag kommer att återkomma med mer information när de vakanta tjänsterna är tillsatta.

Önskar er allt gott!

Med vänlig hälsning

Robert Hambre, rektor Deromeskolan

 

Organisationen för Deromeskolan läsåret 18-19 ser i skrivande stund ut så här:

F-klass – Camilla Larsson, Kristina Pettersson

Åk 1 – Linda Johansson, Vakant

Åk 2 – Jenny Hedén, Per-Erik Karlsson

Åk 3 – Per-Erik Karlsson, Vakant

Flex – Kaliopi Tioukalias, Ida Johansson

Fritids – Linda Wallin, Stefan Svensson, Peter Helling, Margareta Mac

Spec – Lise-Lotte Johansson, Trine Ringström

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar